Wystawa "Karkutschtrasse - ul. Św. Wojciecha" jest próbą pokazania na przykładzie jednej ulicy skomplikowanej historii miasta oraz losów jego mieszkańców. Chronologicznie wystawa ogranicza się do dwóch ostatnich stuleci historii opowiedzianej poprzez zmiany w pejzażu miejskim. Wykorzystano bardzo różnorodny materiał - od źródeł archiwalnych, pamiątek rodzinnych poprzez wydawnictwa, pocztówki, fotografie, mapy.
Wystawa jest okazją do zaprezentowania mieszczących się na tej ulicy lub w najbliższej okolicy instytucji takich jak kościoły, szpital, Archiwum Państwowe, Teatr Lalek "Pleciuga". Odnowiona secesyjna kamienica przy ul. Wojciecha 1 to przykład rewaloryzacji starej zabudowy, która teraz stanowi kulturalne centrum, mieści galerie i antykwariat.
Integralną częścią wystawy jest album, pt. "Szczecin, ulica, miasto".

audio dalej

 

Kalendarium * Historia Miasta * Stare widokówki * Satyryczny zarys dziejów Miasta

Wystawa Album